هاردنر رنگ خودرو درواقع، نقش کاتالیزوری ایفا کرده و انعطاف‌پذیری بیشتری در هنگام استفاده ایجاد می‌کند. برای استفاده از هاردنر رنگ ماشین اغلب آن را با مقداری رنگ یا بتونه مخلوط می‌کنند و سپس مورداستفاده قرار می‌دهند. درزمینهٔ ترمیم رنگ خودرو استفاده از انواع هاردنرها در بدنه خودروها امری طبیعی است. با این روش در رنگ خودرو جلا و براقیت خاصی ایجاد خواهد شد. با کاربرد هارنر رنگ خودرو زیبایی رنگ قسمتی که آسیب‌دیده است، دوباره به شکل اولیه خود بازمی‌گردد.