نوار چسب یکی از انواع بسیار از چسب‌های حساس به فشار می باشد که در انواع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این چسب‌ها از پوشش دهی خوبی بر روی نوارهایی از جنس پلاستیک، کاغذ، فیلم پلاستیکی ، فویل‌های آلومینومی و پارچه دارد. این چسب‌ها بدون نیاز به حرارت و با کمی فشار بر روی محل مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کیفیت نوار چسب کاغذی تولیدی به عوامل متعددی بستگی دارد. و این عوامل در نهایت با کیفیت و قیمت تمام شده چسب نواری تولید شده ارتباط مستقیم دارد.