ماسک رنگکاری – هنگام اسپری کردن هر رنگ یا پرایمر، محافظت از ریه ها و چشم ها ضروری است. تقریباً تمام رنگ ها حاوی مواد شیمیایی خطرناکی هستند که می توانند باعث سرطان و ایجاد سایر مشکلات برای سلامتی شوند. اگر بدن خود را در برابر ذراتی که هنگام رنگ کاری در هوا پخش می شود محافظت نکنید، می تواند باعث سرطان و مشکلات قابل توجهی شود. ماسک رنگ کاری یا ماسک تنفسی تجهیزات حفاظتی اولیه برای نقاشان است که اغلب نادیده گرفته می شود. روی صورت پوشیده می شود و معمولاً توسط یک کش یا بند پشت سر، روی صورت نگه داشته می شود.