سینی غلطک از قسمتی گود تشکیل شده که برای نگهداری رنگ تعبیه شده است. در قسمت دیگر سینی غلطک، سطحی با فرورفتگی ها و برجستگی هایی شبکه مانند وجود دارد که برای خارج کردن رنگ اضافه از غلطک کاربرد دارد. برای اینکه مجبور نباشید هر روز و پس از اتمام کار، سینی غلطک را بشویید میتوانید با استفاده از کیسه پلاستیک یا سلفونی سینی را بپوشانید و بعد از اتمام کار آن را دور بیاندازید و روز بعد از سلفون دیگری استفاده کنید.

سینی غلطک رنگ در اندازه های کوچک، بزرگ و متوسط در بازار موجود است. باید دقت کنید که اندازه سینی غلطک حداقل به اندازه عرض رول غلطک باشد تا به راحتی بتوان غلطک را به رنگ آغشته کرد. اندازه بزرگ سینی غلطک برای تمام غلطک ها مناسب میباشد.