رنگ پاک­ کن­ ها نوعی ترکیبات شیمیایی هستند که به منظور پاک­ کردن رنگ ­ها و پوشش­ ها به کار می­ روند. البته انجام دادن این کار ممکن است با روش­ های دیگری مانند، روش­های فیزیکی مثل کشیدن سمباده یا روش­ های شیمیایی مانند حرارت دادن، همراه باشد. ولی استفاده از این روش نیز باعث می­ شود تا احتمال آسیب به خود محصول وجود داشته باشد که نیازمند دقت و توجه بالا برای نتیجه بهتر می ­باشد.

گاهی اوقات لازم است برای استفاده رنگ جدید بر روی سطوح  ابتدا رنگ قبلی آن پاک شود . این امر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مهمترین آنه می توان پوسته پوسته شدن رنگ و یا غیرپایدار بودن رنگ بر روی سطح باشد یا عدم همخوانی رنگ سابق با رنگی که قرار است بزنیم باشد . ممکن است هم پایه نبودن این دو رنگ باعث واکنش شیمیایی این دو نسبت به هم و خراب شدن سط رنگ گردد. ضدرنگها برای پاک کردن و زدودن بخش یا تمامی سطح رنگی استفاده می شود .