روغن جلا آ‌لکید پلی‌استری است که با اضافه کردن اسیدهای چرب و سایر ترکیبات اصلاح گردیده است.

فروشگاه بازرگانی کمال تا روز شنبه به تاریخ 30 تیر ماه جاری ، تعطیل می باشد و تمامی ثبت سفارش ها در این هفته بعد از این تاریخ ارسال خواهد شد