روغن جلا آ‌لکید پلی‌استری است که با اضافه کردن اسیدهای چرب و سایر ترکیبات اصلاح گردیده است.