رنگ اتومبیل اولین لایه ای از شکل اتومبیل است که ما میبینیم. زیبایی که با آمدن رنگ های متالیک خودرو دو چندان شد. امروزه رنگ ماشین بسیار تفاوت داره و طیف ها و رنگ های خیره کننده ای برای ماشین ها استفاده می شود. علاوه بر این مواد محافظتی برای رنگ ماشین هم از جمله نانو سرامیک ها عمر رنگ رو بیشتر کرده اند. رنگ اتومبیل دارای دو نوع رنگ روغنی و رنگ اتومبیلی است.