تینر نقاشی Paint thinner ماده‌ی شیمیایی،حلالی است که برای رقیق کردن رنگ‌های پایه روغنی به‌کار می‌رود هم‌چنین می‌توان برای پاک کردن بخش‌هایی که نباید رنگی می‌شده تینر را به‌کار برد.

انواع تینر : تینرهای انواع مختلفی همچون تینرهای آلکیدی،تینرهای فوری،تینرهای اپوکسی (برای رنگهای اپوکسی)،تینرهای پلی اورتان (برای رنگهای پلی اورتان)،تینرهای سیلیکونی (برای رنگهای سیلیکونی)،تینرهای شستشو (برای شستشو سطوح به منظور زدودن آلودگیها)