تیغ شیشه پاک کن همانطور که از نام آن مشخص است نوعی از ابزارهای برنده دسته دار است که برای پاک کردن سطوح صاف با برجستگی های قابل پاک کردن استفاده می شود.