رنگ آستر فوری بعنوان زیر کار برروی سطح آهن استفاده گردد که باعث بالا بردن چسبندگی و استحکام رنگ رویه سلولزی بر روی سطوح فلزی می گردد.