کوریان Korean تولید کننده انواع پولیش زبر و نرم و واکس بدنه خودرو که هرچند از برندهای جدید بازار محسوب میشه ولی کیفیت مناسب با آب و هوای ایران را داراست. این کیفیت نظر مشتریان و صنعتگران اتومبیلی را جلب کرده است.