سیا sia برندی سوئیسی در تولید سنباده های اسفنجی است. سنباده های اسفنجی عادی و سنباده های اسفنجی رولی از محصولات این برند خارجی است.