سیاوات Siawat Fc یکی از برندهای خارجی تولیدکننده سمباده در ایران است. سنباده های پوست آب با کیفیت سیاوات در شماره های مختلف موجود است و به فروش می رسد.