سوئیسی switze یکی از برندهای معتبر سنباده در ایران است. سنباده های پشت آبی در شماره های مختلف که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. سنباده های سوئیسی را میتوان در صافکاری اتومبیل، کارهای ساختمانی، صنعت چوب و .. استفاده کرد.