تماشا tamasha یکی از برندهای معتبر ایرانی صنعت رنگ است. رنگ های برند تماشا با استفاده در صنعت چوب، اتومبیل و ساختمان است. کاربردها و کیفیت بالای این رنگ توانسته بازار خوبی را به همراه داشته باشد.