رنگ تام Tam یکی از برند های با سابقه در ایران به حساب می آید که در حوزه تولید انواع رنگ خودرویی شهرت دارد.