بیات Bayat دارای سه بخش مختلف شامل واحد حلال سازی، تینر سازی و  رنگ سازی می باشد که کلیه پرسنل و کارکنان این شرکت با ظرفیت تولید انبوه در تلاش به منظور تولید رنگ، تینر و حلال های گوناگون مورد نیاز صنایع مختلف می باشند.