اسمارت Smart یکی از برندهای تولیدکننده پد پوست بره است که میتوان در پولیش بدنه اتومبیل از آن استفاده کنید.