رنگ های دو جزئی دسته ای از رنگ های صنعتی هستند که از دو جز پایه (رزین+مواد رنگزا+افزودنی‌ها و…) و سخت‌کننده(هاردنر) تشکیل شده‌اند. به عبارتی این نوع از رنگ‌ها در دو ظرف جداگانه توسط شرکت سازنده ارائه می‌شوند و سپس در هنگام استفاده توسط کاربر مخلوط شده و پس از همگن سازی کامل، اعمال می‎شود.

رنگ‌های بر پایه رزین اپوکسی و رزین پلی یورتان از جمله مهمترین رنگ‌های این دسته قرار دارند. به عنوان مثال در رنگ‌های بر پایه رزین اپوکسی، قسمت پایه از واحدهای کوچکی به نام اولیگومر تشکیل شده است که شامل گروه فعال اپوکساید است. این گروه‌های فعال پس از ترکیب با هاردنر که عمدتا در رنگ‌های اپوکسی شامل آمین‌ها، آمیدها و یا ترکیبی از این دو هستند، تشکیل یک شبکه به هم پیوسته و مستحکم می‌دهد که در نهایت پوشش نهایی را ایجاد می‌کند.