آستر دو جزئی اتومبیلی ، آستر برپايه رزين اکریلیک پلی اورتان